Pro novou linku na třídění kovového odpadu jsme instalovali vážní systém DV-PLC280 s vyhodnocováním dvou dopravníků a možností pohybu pasu v obou směrech. Váhy jsme adaptovali na pomalý běh pasu (ca 0,2 m/s) a nízkou úroveň zatížení.

Vše je dostupné v kompaktním boxu ve velíně linky. Zakázkově upravený software umožňuje mimořádně jednoduchou obsluhu a integraci vážních dat do provozního systému celé linky.