Česká republika
Tel: +420 379 731 698
Email: info@vetrainternational.cz

FAQ

HomeFAQ

Tomáš Veselý

Tomáš Veselý

Obchod a Technika

Kontaktujte nás

  Váhy pro čelní nakladače a teleskopické manipulátory

  Jsou váhy na nakladači použitelné v obchodním styku?

  Firma PFREUNDT je tvůrcem systému mobilního vážení a jako první získala certifikaci svých výrobků pro použití v obchodním styku. V ČR, kde původně neexistovala norma pro mobilní vážení na nakladači jsme ve spolupráci s ÚMSZ vytvořili s vahami PFREUNDT odpovídající normu a v roce 1997 byly váhy PFREUNDT na nakladače jako první schváleny ve třídě přesnosti IIII. pro obchodní vážení.

  Je třeba při vážení zastavit pohyb nakladače ?

  Vážení během zdvihu ramena a/nebo za pojezdu je možné. Je samozřejmě důležité, v jakém terénu se stroj pohybuje, ale všechny váhy určené pro obchodní vážení v případě přílišné nestability upozorní řidiče. Váha tak garantuje, že vážení je přesné a v souladu s příslušnými předpisy.

  Používají vaše váhy senzor náklonu ?

  Ano, všechny váhy určené pro obchodní vážení používají senzor náklonu. Pokud hrozí že náklon stroje by ovlivnil přesnost vážení, je řidič upozorněn a vážení není umožněno.

  Jaká je přesnost nakladačové váhy ?

  Maximální povolená odchylka pro obchodní váhu se odvíjí od kapacity stroje a skutečné hmotnosti aktuálního nákladu. Pro většinu provozních situací tak platí +/-2,5x velikosti dílku. Například váha instalovaná na nakladači s nosností 8t používá dílek o velikosti 50kg. Při zdvihu 5t materiálu činí povolená odchylka +/-125kg (2,5 * 50 kg). Stejná povolená odchylka platí i pro zdvih 8t materiálu.
  Běžné odchylky se však pohybují hluboko pod povolenými maximy – během ověření váha musí splnit výrazně přísnější podmínky

  Je možné váhu instalovat i na starší modely nakladačů ?

  Váhu je možné instalovat na téměř jakýkoliv nakladač. Výsledná přesnost a případně možnost ověření se samozřejmě odvíjí od stavu stroje.

  Jaký je rozdíl mezi váhou pro nakladač a pro teleskopický manipulátor ?

  Váha pro manipulátor používá více snímačů s ohledem na složitější konstrukci a větší rozsah pohybu u těchto strojů. Výpočet hmotnosti je tedy komplexnější, nicméně opět velmi přesný. Dva dodatečné snímače tlaku jsou použity pro měření tlaku v kompenzačním válci, dodatečný polohový snímač detekuje zasunutí ramene.

  Váhy pro pásové dopravníky

  Je možné průběžně sledovat výkon váhy/stroje ?

  Ano, váhy Skalapp DV, stejně jako i její předchůdkyně DVPLC280 je možné připojit ke cloud službě Skalapp Online prostřednictvím mobilní sítě. Portál poskytuje detailní informace o zpracovaném množství materiálu, zakázce a informace o pohybu pasu každých 15 minut.

  Je možné dopravníkové váhy použít pro obchodní vážení?

  Váhy které nabízíme není v tuto chvíli možné použít jako obchodní váhy.