Váha WK60 dokáže ke každému vážení přiřadit geografické souřadnice pro následnou analýzu provedených nakládek. Je tak možné jednoduše vyhodnotit vážení provedená v různých lokalitách.

Ne vždy však následné vyhodnocení postačuje. Náš významný zákazník pro zajištění maximální míry kontroly potřeboval vyloučit možnost jakéhokoliv vážení mimo určený prostor.

Úvodní myšlenku řešení pomocí infračervených závor jsme s ohledem na komplexní prostory zavrhli. Po posouzení dostupných technologií jsme jako nejvhodnější zvolili rozšíření váhy WK60-S o moderní jednotku MTX která na základě neustálého monitoringu pozice stroje rozhoduje o blokaci či povolení vážení.

Obsluha stroje nemusí nový systém jakkoliv nastavovat a má zajištěno že vždy budou zpracována pouze ta správná vážení. Systém navíc nevyžaduje žádné stavební úpravy v prostorách zákazníka a v případě potřeby lze změnou konfigurace snadno povolit vážení v nové lokalitě.

Více než geolokace vážních dat