Česká republika
Tel: +420 379 731 698
Email: info@vetrainternational.cz

Elektroodpad

HomeElektroodpad

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna “Smlouvou o kolektivním plnění” v rámci kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. se sídlem: Michelská 300/60, 140 00 Praha 4.

Seznam sběrných míst a jejich provozní doba včetně telefonních čísel je uveden na webových stránkách https://www.elektrowin.cz nebo na stránkách MŽP – Registr míst zpětného odběru.