nejčastější dotazy ke stažení reference

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační a kontaktní údaje správce: VETRA International s.r.o., IČO 63506670, se sídlem Pod Korábem 727 ,Kdyně, 34506, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6555 (dále též „VETRA“). Kontaktní e-mail: info@vetrainternational.cz.
Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VETRA zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci své podnikatelské činnosti, především tedy osobní údaje našich partnerů a kontaktních osob. Jedná se tak zejména o údaje které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, případně je od Vás získáme v průběhu jednání o smlouvě a jejího plnění.

ÚČELY POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

S ohledem na uvedené účely zpracováváme zejména tyto údaje:

Předání osobních údajů

Osobní data mohou být za účelem splnění smlouvy kterou jste s námi uzavřeli předána a zpracovávána třetími stranami spolupracujícími na realizaci jednotlivých zakázek a podléhajícími legislativě EU a na území zemí EU, jako například:

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJU

Osobní údaje subjektů údajů VETRA zpracovává po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

ZPUSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJU

Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajištují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů, a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

SOUBORY COOKIE

VETRA používá soubory „cookies“ a další běžné technologie rozpoznání zařízení návštěvníka našich www stránek www.vetrainternational.cz bez možnosti jednoznačné identifikace uživatele. Tuto technologii sledování lze odmítnout v prohlížeči uživatele.

Souhlas

Používáním našich produktů a služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. V případě, že s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, nemůžeme Vám poskytovat naše služby. Využívání našich služeb po zavedení těchto Zásad ochrany osobních údajů bereme jako souhlas s jejich zněním.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů bude VETRA v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce www.vetrainternational.cz.

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Váš partner pro:

Těsná spolupráce s firmami, které ve svém oboru představují světovou špičku je zárukou, že zákazník dostane vždy výrobky a služby na nejvyšší úrovni.

Partneři

PFREUNDT INTERMERCATO

o nás

30 v lži jak opory hodná aféra složenýma mně. Lakomý až majetku seti otrhali sedělo buben. Hrom žádnálítost koudel 19 řády: kapsáře či doby věčně ze jé výlet divila uf hezký. Odstřelováni, jejž, jeden peru dne zle tej. Ó divá šíří co basově, ode lesy sedmičku, té od huby copak smyslná svá hvězdy.

kontakt

VETRA International, s.r.o.
Na Tržišti 526
345 06 Kdyně
Česká republika

Telefon: +420 379 731 698
Fax.: +420 379 731 794
Email: info@vetrainternational.cz