nejčastější dotazy ke stažení reference

Zásady zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační a kontaktní údaje správce: VETRA International s.r.o., IČO 63506670, se sídlem Pod Korábem 727 ,Kdyně, 34506, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6555 (dále též „VETRA“). Kontaktní e-mail: info@vetrainternational.cz.
Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VETRA zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci své podnikatelské činnosti, především tedy osobní údaje našich partnerů a kontaktních osob. Jedná se tak zejména o údaje které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, případně je od Vás získáme v průběhu jednání o smlouvě a jejího plnění.

ÚČELY POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

S ohledem na uvedené účely zpracováváme zejména tyto údaje:

Předání osobních údajů

Osobní data mohou být za účelem splnění smlouvy kterou jste s námi uzavřeli předána a zpracovávána třetími stranami spolupracujícími na realizaci jednotlivých zakázek a podléhajícími legislativě EU a na území zemí EU, jako například:

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJů

Osobní údaje VETRA zpracovává po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

ZPůSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJů

Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajištují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů, a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

SOUBORY COOKIE

VETRA používá soubory „cookies“ a další běžné technologie rozpoznání zařízení návštěvníka našich www stránek www.vetrainternational.cz bez možnosti jednoznačné identifikace uživatele. Tuto technologii sledování lze odmítnout v prohlížeči uživatele.

Souhlas

Používáním našich produktů a služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. V případě, že s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, nemůžeme Vám poskytovat naše služby. Využívání našich služeb po zavedení těchto Zásad ochrany osobních údajů bereme jako souhlas s jejich zněním.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů bude VETRA v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Zásad zpracování osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce www.vetrainternational.cz.

Partneři

PFREUNDT INTERMERCATO

O NÁS
Hlavním programem společnosti je v současné době výhradní zastoupení a dovoz mobilních vážních systémů německé firmy PFREUNDT pro Českou republiku a Slovensko.

Těsná spolupráce s firmami, které ve svém oboru představují světovou špičku je zárukou, že zákazník dostane vždy výrobky a služby na nejvyšší úrovni.

 

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky

 

kontakt

VETRA International s.r.o.
Pod Korábem 727
345 06 Kdyně
Česká republika

Telefon: +420 379 731 698
Email: info@vetrainternational.cz