nejčastější dotazy ke stažení reference

Ano, toto je častý problém. Kupujícím jsou předkládány neúplné, nebo dokonce nepravdivé argumenty od obchodníků, kteří naslibují téměř vše. Je důležité zajistit si dostatek informací, aby bylo možné produkty správně porovnat. Není výjimkou, že vám někteří prodejci nabídnou váhu s naprosto "jedinečným a revolučním řešením", které však např. váhy PFREUNDT nabízí již více než 15 let. Tedy to, k čemu se některé firmy dopracovaly až dnes, máme my jako standard celá léta, navíc důkladně otestováno. Doporučujeme všem zákazníkům, aby výběru vah věnovali velkou pozornost. Jaké je pak zklamání uživatele, který má sice na počátku velkou radost, že nakoupil výhodně, velmi rychle však zjistí, že si nekoupil váhu, ale "ukazatel číslic". 

Firma PFREUNDT je tvůrcem systému mobilního vážení a jako první získala certifikaci svých výrobků pro použití v obchodním styku.  V ČR, kde původně neexistovala norma pro mobilní vážení na nakladači jsme ve spolupráci s ÚMSZ vytvořili s vahami PFREUNDT odpovídající normu a v roce 1997 byly váhy PFREUNDT na nakladače jako první schváleny ve třídě přesnosti llll. pro obchodní vážení.

Není, vážení za pojezdu je naprostou samozřejmostí. Můžeme dokonce říci, že díky jedinečnému kalibračnímu postupu má pojezd nakladače na přesnost minimální vliv. Je samozřejmě důležité, v jakém terénu se stroj pohybuje, ale  všechny nakladačové váhy PFREUNDT váží za pojezdu stroje a splňují požadovanou přesnost pro obchodní vážení.

Výhradně rovný terén není zapotřebí. V souvislosti s laboratorními zkouškami provedenými PTB Braunschweig je přesnosti pro obchodní vážení dosahováno i ve svahu.  To, aby nedošlo při vážení k nepřesnostem, zajistí senzor náklonu.

Termín " plně dynamické vážení " nemá technické opodstatnění. Vážení je buď dynamické – při zdvihu výložníku, nebo statické – při zastavení výložníku ve vážní poloze. Termín plně dynamické vážení je spíše marketingový výraz, který zbytečně mate zákazníky. Pokud je tímto termínem myšleno vážení i za pojezdu nakladače, pak ANO, vážení za pojezdu nakladače je pro váhy PFREUNDT samozřejmostí.

Tato informace je mylná. Firma PFREUNDT začala jako první používat senzor náklonu, který byl poprvé instalován cca před 15ti lety na vahách ve Finsku a v Norsku a je držitelem jeho patentu. Vzhledem ke konstrukci systému, který zaručuje vysokou přesnost vážení , nebylo dříve vyžadováno, na rozdíl od jiných výrobků, jeho použití. V případě, že si to situace nebo zákazník vyžadoval, byl náklonový senzor instalován. Bohužel někteří výrobci prohlašují, že jako jediní mohou používat na nakladači senzor náklonu. To je zcela nepravdivá informace, která vede k matení zákazníků. Jak již bylo řečeno, firma PFREUNDT začala používat senzor náklonu u svých vah jako první a v současnosti je vzhledem k požadavkům evropského certifikátu instalován ke každé váze.

Zjednodušeně řečeno, splňují požadavky normy pro obchodní vážení, která povoluje odchylku 3 dílky při jednotlivém vážení. Z praxe můžeme říci, že se přesnost běžně pohybuje do jednoho dílku, V procentuálním vyjádření při jednotlivém vážení nepřekročí odchylku 1% z maximální váživosti a při souhrnu několika vážení se odchylka pohybuje mnohdy v desetinách procenta hmotnosti etalonového závaží.

Váhu je možné instalovat na každý nakladač jehož hydraulický systém je ve stavu, který dovoluje jeho použití v provozu.

Základní princip vážení je stejný, v použité technice jsou však diametrální rozdíly.
Použitím komponentů speciálně vyvinutých pro nakladačové váhy, nemají váhy PFREUNDT přímou konkurenci. Například pro vyhodnocování tlaku hydrauliky výrobce používá naprosto jedinečné patentované snímače, speciálně řešené pro provoz nakladače. Tyto jsou extrémně odolné proti tlakovým rázům v hydraulice. Důsledkem je několikanásobně delší životnost bez negativního vlivu na přesnost. To je zásadní rozdíl oproti jinde používaným seriovým produktům.
Vysoké přesnosti je dosaženo díky patentovanému unikátnímu systému kalibrace, při kterém je zaznamenáno 120 kalibračních hodnot V CELÉM ROZSAHU VÁŽIVOSTI. Takto komplexní řešení pro zajištění maximální přesnosti a dlouhodobé spolehlivosti zařízení využívají POUZE VÁHY PFREUNDT.

Pásové váhy PFREUNDT BW-2 jsou použitelné jak pro mobilní, tak pro stacionární zařízení.
Pro vážení na stacionárním zařízení mají váhy schválení MID a proto jsou ověřitelné pro obchodní styk. V takovém případě však musí být zajištěno gravitační napínání pásu.

Strana 1 Strana 2

Partneři

PFREUNDT INTERMERCATO

O NÁS
Hlavním programem společnosti je v současné době výhradní zastoupení a dovoz mobilních vážních systémů německé firmy PFREUNDT pro Českou republiku a Slovensko.

Těsná spolupráce s firmami, které ve svém oboru představují světovou špičku je zárukou, že zákazník dostane vždy výrobky a služby na nejvyšší úrovni.

 

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky

 

kontakt

VETRA International s.r.o.
Pod Korábem 727
345 06 Kdyně
Česká republika

Telefon: +420 379 731 698
Email: info@vetrainternational.cz